Sugefilteret for enden af sugeslangen er blokeret af Kemi Restkoncentrationer

AFHJÆLPE

Sugefilter og dyse til begrænsning af vaskemiddel skal rengøres.