Automatisk rengøring
af spiralfryser

Rengøring af spiralfrysere kan være en tidskrævende opgave på grund af konstruktionen og den hastighed, hvormed båndene bevæger sig. Halvautomatisk eller manuel rengøring kræver et langvarigt produktionsstop med jævne mellemrum, også når der skiftes mellem produkter. Uanset hvilket produkt, der fryses, om det er pakket før frysning eller ej, vil der altid være en ophobning af rester indeholdende gær, skimmel osv., der skal fjernes, før niveauet bliver kritisk.

Integration af vores automatiske rengøringsløsning til spiralfrysere giver en række fordele:

  • Betydelig reduktion i rengøringstiden – forlængelse af produktionstiden
  • Forbedring af hygiejne og fødevaresikkerhed
  • Ensartethed i produktkvaliteten – ingen kontaminering
  • Betydelig reduktion i vandforbruget
  • Reducerede lønomkostninger
  • Højere sikkerhed
  • Høj grad af fleksibilitet

Vores rengøringsløsning er skræddersyet til at matche den enkelte fryser, og rengøringsprocessen er segmenteret, så du undgår rekontaminering af allerede rengjorte overflader 

 

Med en fuldautomatisk løsning, som denne, reduceres rengøringstiden betydeligt, og niveauet af hygiejne og fødevaresikkerhed forbedres.