Automatisk udvendig fylderrengøring (EFC)

Rengøring af en fylder har en række udfordringer, f.eks. produkttemperatur og -konsistens, kapaciteten og hastigheden af fylderen, antallet af smagsstoffer eller produktskift. Disse udfordringer kan variere afhængigt af fylderen og produktet, og de skal tages i betragtning, når EFC-løsningen skal designes. For eksempel har fyldere til varme og kolde drikke forskellige krav.

At få et ensartet rengøringsresultat af høj kvalitet hver gang ved at integrere et automatisk EFC-system betyder:

  • Betydelig reduktion i rengøringstiden, forlængelse af produktionstiden og dermed gennemløb af større antal produkter
  • Forbedring af hygiejne og fødevaresikkerhed
  • Ensartethed i produktkvaliteten – ingen kontaminering
  • Betydelig reduktion i vandforbruget
  • Reducerede lønomkostninger – færre ansatte
  • Højere sikkerhed

Vi har stor ekspertise i at skabe skræddersyede rengøringsløsninger til fyldere

Kortlægning af rengøringsprocessen baseret på konstruktionen af fylderen og fastlæggelse af den optimale segmentering af processen er en af vores kernekompetencer.