Automatiseret rengøring af spin chiller

Spin chiller, skruechiller, vandkøletank, skruetank - det går under mange navne. Men faktum er, at spinchilleren er et centralt stykke forarbejdningsudstyr i fjerkræindustrien. Det er det første skridt, hvor problemer med fødevaresikkerheden kan forebygges, og det er processen, der i første omgang bestemmer produktkvalitet og holdbarhed. Nedkølingsprocessen reducerer bakterievæksten, da slagtekroppene flyttes i et konstant tempo gennem køleren i et bestemt tidsinterval for at sikre den korrekte sluttemperatur, før de fortsætter ned ad forarbejdningslinjen. 

Nedsænkningen af en stor mængde slagtekroppe i samme bassin udgør en risiko for kontaminering inden for batchet og mellem batches, selv ved brug af antimikrobielle stoffer.

Rester vil hobe sig op i chilleren, især ved kanten af vandet, hvor affald fra slagtekroppene flyder. Disse restkoncentrationer kan indeholde patogener som Salmonella, der skal fjernes for ikke at forurene det næste parti.

At have den rigtige rengøringsløsning for din spin chiller er afgørende for at forhindre krydskontaminering. Manuel rengøring er tidskrævende, og resultatet er ofte utilfredsstillende.

En automatiseret løsning tilbyder ensartet og effektiv rengøring, forbedrede niveauer af fødevaresikkerhed og hygiejne og reducerede rengøringstider. Desuden reduceres arbejdsbehovet, og sikkerhedsniveauet øges.

66%

De vigtigste fordele ved automatiseret rengøring

Manuel rengøring er tidskrævende og ofte af svingende kvalitet, da chilleren bevæger sig under rengøring. For at sikre det optimale produktionsflow og samtidig opretholde et højt niveau af hygiejne- og fødevaresikkerhed er det vigtigt at implementere en effektiv og ensartet rengøringsproces.

Integration af automatiseret rengøring på din spin chiller sikrer et ensartet rengøringsresultat af høj kvalitet hver gang. Det reducerer rengøringstiden, hvilket giver mere produktionstid, og lønomkostningerne reduceres betydeligt.

Reducer lønomkostningerne 89
Foto

At få et ensartet rengøringsresultat af høj kvalitet hver gang ved at integrere automatiseret rengøring betyder:
 

  • Betydelig reduktion i rengøringstiden, forlængelse af produktionstiden og dermed gennemløb af større antal produkter
  • Forbedring af hygiejne og fødevaresikkerhed
  • Ensartethed i produktkvaliteten – ingen kontaminering
  • Betydelig reduktion i vandforbruget
  • Reducerede lønomkostninger – færre ansatte
  • Højere sikkerhed

Lavtryksrengøring med trykforøget vand giver en række fordele

Rengøringstid

Betydelig reduktion af rengøringstiden

Reduceret vand

Reduceret vand- og kemiforbrug

Mindre slid

Mindre slid på procesudstyr og overflader

Forbedret arbejdsmiljø

Forbedret arbejdsmiljø

Lav vedligeholdelse

Lave vedligeholdelses- og servicekrav

Varme
Bedre varme-
overførsel
Vil du reducere rengøringstiden op til 66%?

Når du tilmelder dig nedenfor, får du adgang til en række ressourcer om, hvordan du kan optimere din spin chiller-rengøring, og hvad du kan få ud af det. Download vores optimeringsvejledning, se videoer og få løsningsspecifikationer.

 
Samtykke*
 
 

Vores produkter

Vores automatiserede løsning til spin chiller-rengøring og sanitet kan tilpasses enhver chiller. Standardkomponenter kombineres til en unik løsning, der matcher de specifikke krav, og løsningen kan anvendes på alle typer spin chillere.

Designet er hygiejnisk og intuitivt, og de er lavet af materialer af høj kvalitet. Ved at anvende rustfrit stål til langt de fleste komponenter sikrer vi, at vores produkter er solide og med lang levetid.

Vi er her for at hjælpe

Investering i en automatiseret rengøringsløsning har en betydelig og positiv indvirkning på en lang række parametre. Vi har udviklet et framework, hvor vi kan indtaste dine oplysninger og på baggrund af disse se, hvad du kan opnå med hensyn til produktionstid, kapacitet og fortjeneste.

Hvis du er interesseret i mere information om, hvordan vi kan hjælpe dig med at opretholde et højt niveau af hygiejne og fødevaresikkerhed i din fødevareproduktion, tøv ikke med at kontakte vores salgsteam for en uformel snak. 

Vi er klar til at lytte.