Rengøring af transportbånd

Transportbånd eller conveyors er meget udbredt i føde- og drikkevareindustrien til transport af produkter gennem produktionsanlægget – fra det oprindelige råprodukt til det emballerede slutprodukt. Anvendelsen af transportbånd gør fødevare- og drikkevareproduktion mere effektiv og sikker, da det øger produktiviteten og minimerer manuel håndtering af produktet.

Der anvendes en lang række forskellige typer transportbånd i fødevare- og drikkevareindustrien f.eks. flade transportbånd, rullebanetransportbånd, skruetransportører, modulære båndtransportører, transportbånd med medbringere, vertikale transportbånd. 

Fælles for alle er, at de, især hvis de er i direkte kontakt med fødevarer, bliver en potentiel trussel mod fødevaresikkerheden, hvis den ikke rengøres og desinficeres korrekt.

Transportbånd er derfor en centralt problemstilling for fødevare- og drikkevareindustrien , og de betragtes ofte som et kritisk punkt i forhold til fødevaresikkerhed, da båndene kan overføre skidt og mikroorganismer og bidrage til at kontaminering fra et produkt til et andet og fra et rum til et andet.

Automatiseret løsning

Når størstedelen af produktrester er skrabet af, sidder der stadig rester i hvert hak og rille af båndet, på den udvendige overflade såvel som i det indre. Bakterier vil hurtigt opbygges og at fjerne det manuelt er en stor udfordring. Manuel rengøring af transportbånd er en tidskrævende og vanskelig opgave, og hvad der ser ud til at være et rent bånd sjældent er.

Vi har designet et automatiseret rengøringssystem, der specifikt er rettet mod rengøring og sanitet af transportbånd i fødevare- og drikkevareindustrien. En PLC styrer de forprogrammerede rengøringssekvenser og sikrer en effektiv og systematisk rengøring med det samme rengøringsresultat hver gang.

Dysestokke placeres på strategiske steder internt og eksternt på transportbåndet for at sikre, at alle områder på båndet rengøres og desinficeres for at forhindre mikrobiel vækst. Systemet er modulopbygget og kan kombineres, så det passer til kravspecifikationer fra alle transportbånd.

En rengøringsløsning fra System Cleaners giver en række fordele

En af fordelene ved at anvende lavtryksteknologi med trykforøget vand til rengøring af transportbånd er, at det minimerer slid på udstyret. Selve bæltet påvirkes muligvis ikke af højtryksrengøring, men overvågningssensorer, kontakter, drev og motor kan ikke holde til gentagne påvirkninger med en højtryksvandstråle.

Betydelig reduktion af rengøringstiden

Reduceret vand- og kemiforbrug

Mindre slid på procesudstyr og overflader

Forbedret arbejdsmiljø

Lave vedligeholdelses- og servicekrav

Integration af vores system til conveyorrengøring har store fordele:

  • Forbedret niveau af hygiejne og fødevaresikkerhed
  • Effektiv og systematisk rengøring
  • Når de 'skjulte områder' på båndet
  • Forhindrer kontaminering og mikrobiel vækst
  • Reducerer rengøringstiden betydeligt – forlængelse af produktionstiden
  • Reducerer lønomkostningerne
Foto

Vores løsning til rengøring af transportbånd kan tilpasses alle transportbånd. Standardkomponenter kombineres til en unik løsning, der matcher de specifikke krav af det enkelte bånd, og løsningen kan anvendes på alle typer transportbånd.

Vores produkter

Vores automatiserede rengøringssystemer består af standardprodukter kombineret til at matche de krav, du har til optimering af rengørings- og sanitetsprocesserne i din fødevare- eller drikkevareproduktion.

Designet er hygiejnisk og intuitivt, og de er lavet af materialer af høj kvalitet. Ved at anvende rustfrit stål til langt de fleste komponenter sikrer vi, at vores produkter er solide og med lang levetid.

Vi er her for at hjælpe

Hvis du er interesseret i mere information om, hvordan vi kan hjælpe dig med at opretholde et højt niveau af hygiejne og fødevaresikkerhed i din fødevare- eller drikkevareproduktion, tøv ikke med at kontakte vores salgsteam for en uformel snak.

Vi er klar til at lytte.