Automatiserede rengøringsløsninger

Forlæng dine produkters holdbarhed ved at prioritere hygiejne

Der er i øjeblikket et verdensomspændende fokus på madspild, og hvordan det kan minimeres. I denne debat er forlænget holdbarhed et af de hyppigst diskuterede emner. For at forlænge holdbarheden er regelmæssig og hyppig rengøring og desinfektion af alt udstyr, der er i kontakt med produktet, afgørende for at forhindre mikrobiel vækst i produktet. En enkelt gærsvamp eller bakterie kan blive til millioner på meget kort tid.

Ved at integrere en automatiseret løsning på dit procesudstyr betyder det, at hver enkelt overflade samt de perifere områder og "mørke pletter" rengøres under hver rengøringscyklus. Dysestokke placeret på strategiske steder og tilpasset udstyret sikrer et ensartet rengøringsresultat hver gang.

foto

Fordele ved automatiseret rengøring

  • Optimering af fødevaresikkerhed og hygiejne
  • Reduceret rengøringstid → øget produktionstid → øget produktion
  • Reduceret vand- og kemiforbrug samt driftsomkostninger
  • Øget medarbejdersikkerhed
  • Forlænget holdbarhed

 

Automatiseret rengøring af procesudstyr

Med et automatiseret rengøringssystem på dit procesudstyr får du et ensartet rengøringsresultat af høj kvalitet. Systemet er ikke bare en plug-and-play-installation - det er omhyggeligt skræddersyet til at passe til procesudstyrets konstruktion og til at tage hensyn til de områder på det, som er utilgængelige eller kræver ekstra opmærksomhed. 

Vi har omfattende ekspertise i design og fremstilling af automatiserede rengøringssystemer, der kan anvendes til en bred vifte af procesudstyr i føde- og drikkevareindustrien. Følg linket og se nogle få eksempler på vores løsninger.

foto

Hvis du har en forespørgsel, imødekommer vi den

Hvert produktionsanlæg står overfor forskellige udfordringer, og rengøringsløsningen skal tilpasses anlæggets krav. Vi tilbyder en bred vifte af løsninger, der kan tilpasses, så de passer til procesudstyret og forholdene i produktionsmiljøet. De består af komponenter, der kan forbindes til store og effektive systemer. Nedenfor kan du få mere info om de generelle løsninger

Automatisk decentral

Automatiseret decentral løsning

En decentral løsning opbevarer og dispenserer rengøringsmidler og desinfektion ved hver arbejdsstation, minimerer installationsomkostningerne og sikrer, at den nødvendige fleksibilitet opnås ved valget af rengøringsmidler og desinfektion samt dosering heraf. Løsningen er nem at installere og fungerer optimalt i eksisterende produktionsfaciliteter.

Automatisk central

Automatiseret central løsning

En central løsning anvender forblandede rengøringsmidler og desinfektion, der pumpes til hver arbejdsstation fra en kemipumpestation placeret på en central placering væk fra produktionsmiljøet. Det minimerer den daglige håndtering af rengøringsmidler og desinfektion og gør betjeningen af det enkelte system så ensartet, enkelt og sikkert som muligt. Løsningen anbefales ofte i forbindelse med udvidelse af produktionsfaciliteter og/eller nybyggeri.

Automatisk central hybrid

Automatiseret hybridløsning

En hybridløsning er som en central løsning, men med en ekstra mulighed for at tilføje et ekstra produkt på hver arbejdsstation. Løsningen anvendes ofte, når der er behov for en ekstra rengøring, der skal udføres uafhængigt af det almindelige rengøringsprogram.

 

Vil du vide mere om dine muligheder?

Det kan være svært at finde ud af, hvilken løsning du skal vælge til din kemi forsyning.

Tjek nedenstående link for at få en mere grundig forståelse af mulighederne og deres fordele og anvendelsesmuligheder.

 

Gå til kemi forsyningsløsninger

Kontakt os

Vi er klar til at hjælpe dig!

Lavtryksrengøring med trykforøget vand giver en række fordele

Rengøringstid

Betydelig reduktion af rengøringstiden

Reduceret vand

Reduceret vand- og kemiforbrug

Mindre slid

Mindre slid på procesudstyr og overflader

Forbedret arbejdsmiljø

Forbedret arbejdsmiljø

Lav vedligeholdelse

Lave vedligeholdelses- og servicekrav

Varme
Bedre varme-
overførsel