Automatiske rengøringsløsninger

Forlæng dine produkters holdbarhed ved at prioritere hygiejne

Der er i øjeblikket et verdensomspændende fokus på madspild, og hvordan det kan minimeres. I denne debat er forlænget holdbarhed et af de hyppigst diskuterede emner. For at forlænge holdbarheden er regelmæssig og hyppig rengøring og desinfektion af alt udstyr, der er i kontakt med produktet, afgørende for at forhindre mikrobiel vækst i produktet. En enkelt gærsvamp eller bakterie kan blive til millioner på meget kort tid.

Integration af en automatisk rengøringsløsning på dit produktionsudstyr betyder, at hver enkelt overflade, inklusiv de perifere områder og "mørke områder" rengøres i hver rengøringscyklus. Dysestokke placeret på strategiske steder og tilpasset procesudstyret sikrer et ensartet rengøringsresultat hver gang.

foto

Fordele ved automatisk rengøring

  • Optimering af fødevaresikkerhed og hygiejne
  • Reduceret rengøringstid → øget produktionstid → øget produktion
  • Reduceret vand- og kemiforbrug samt driftsomkostninger
  • Øget medarbejdersikkerhed
  • Forlænget holdbarhed

 

Hvis du har en forespørgsel, imødekommer vi den

Hvert produktionsanlæg står overfor forskellige udfordringer, og rengøringsløsningen skal tilpasses anlæggets krav. Vi tilbyder en bred vifte af løsninger, der kan tilpasses, så de passer til procesudstyret og forholdene i produktionsmiljøet. De består af komponenter, der kan forbindes til store og effektive systemer. Nedenfor kan du få mere info om de generelle løsninger

Automatisk decentralisering

Automatisk decentral løsning

En decentral løsning opbevarer og dispenserer rengøringsmidler og desinfektion ved hver arbejdsstation, minimerer installationsomkostningerne og sikrer, at den nødvendige fleksibilitet opnås ved valget af rengøringsmidler og desinfektion samt dosering heraf. Løsningen er nem at installere og fungerer optimalt i eksisterende produktionsfaciliteter.

Automatisk central

Automatisk central løsning

En central løsning anvender forblandede rengøringsmidler og desinfektion, der pumpes til hver arbejdsstation fra en kemipumpestation placeret på en central placering væk fra produktionsmiljøet. Det minimerer den daglige håndtering af rengøringsmidler og desinfektion og gør betjeningen af det enkelte system så ensartet, enkelt og sikkert som muligt. Løsningen anbefales ofte i forbindelse med udvidelse af produktionsfaciliteter og/eller nybyggeri.

Automatisk central hybrid

Automatisk hybridløsning

En hybridløsning er som en central løsning, men med en ekstra mulighed for at tilføje et ekstra produkt på hver arbejdsstation. Løsningen anvendes ofte, når der er behov for en ekstra rengøring, der skal udføres uafhængigt af det almindelige rengøringsprogram.

 

Vi har stor ekspertise inden for design og fremstilling af automatiserede rengøringssystemer til en lang række applikationer i fødevare- og drikkevareindustrien. Følg linket og se nogle eksempler på vores applikationsløsninger.

Lavtryksrengøring med trykforøget vand giver en række fordele

Betydelig reduktion af rengøringstiden

Reduceret vand- og kemiforbrug

Mindre slid på procesudstyr og overflader

Forbedret arbejdsmiljø

Lave vedligeholdelses- og servicekrav

Bedre varme-
overførsel

Kontakt os

Vi er klar til at hjælpe dig!