Økonomiafdeling hos System Cleaners

Lars Rosendal
COO / CFO
P: +45 28 12 22 61
E: lar@systemcleaners.com

Lotte Rom
Bogholder
P: +45 20 72 37 82
E: lro@systemcleaners.com

Nickolaj Jessen
BI Developer & Analyst
P: +45 49 28 81 53
E: nij@systemcleaners.com