Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne på denne hjemmeside er kun til generelle oplysninger. Oplysningerne leveres af System Cleaners® A/S, og mens vi bestræber os på at holde oplysningerne opdaterede og korrekte, fremsætter vi ingen erklæringer eller garantier af nogen art, udtrykkelige eller underforståede, om fuldstændigheden, nøjagtigheden, pålideligheden, egnetheden eller tilgængeligheden med hensyn til hjemmesiden eller de oplysninger, produkter, tjenester eller relateret grafik, der er indeholdt på hjemmesiden til noget formål. Enhver tillid, du placerer på sådanne oplysninger er derfor strengt på egen risiko.

Under ingen omstændigheder vil vi være ansvarlige for tab eller skade, herunder, men ikke begrænset til, indirekte skader eller følgeskader, eller tab og skade som følge af tab af data eller indtjening, der opstår som følge af eller i forbindelse med brugen af denne hjemmeside.

Via denne hjemmeside kan du linke til andre hjemmesider, som ikke er under kontrol af System Cleaners A/S. Vi har ingen kontrol over arten, indholdet og tilgængeligheden af disse websteder. Medtagelsen af links indebærer ikke nødvendigvis en anbefaling eller støtter de synspunkter, der kommer til udtryk i dem.

Der gøres alt for at holde hjemmesiden kørende til hver en tid. Men System Cleaners A/S påtager sig intet ansvar for, og vil ikke være ansvarlig for, at hjemmesiden er midlertidigt utilgængelig på grund af tekniske problemer uden for vores kontrol.

 

Copyright

Denne hjemmeside og dens indhold tilhører System Cleaners A/S - © System Cleaners A/S 2021. Alle rettigheder forbeholdes.

Enhver videredistribution eller reproduktion af en del af eller hele indholdet i en hvilken som helst form er forbudt, bortset fra følgende:

  • du kan linke til og reproducere indhold, hvis du er distributør af System Cleaners produkter
  • du må udskrive eller downloade til en lokal harddisk til personlig og ikke-kommerciel brug
  • du må kopiere indholdet til individuelle tredjeparter til personlige brug, men kun hvis du anerkender hjemmesiden som kilden til materialet

 

Du må ikke, undtagen med vores udtrykkelige skriftlige tilladelse, distribuere eller kommercielt udnytte indholdet. Du må heller ikke overføre det eller gemme det på nogen anden hjemmeside eller anden form for elektronisk hentningssystem.