Lavtryksrensning med boostet vand

Et rengøringssystem er en langsigtet investering. Vælg et system, der vil fungere pålideligt i mange år
og undgå ekstra omkostninger og utidige problemer

Når du vælger en rengøringsløsning til din føde- eller drikkevareproduktion, er det vigtigt at tage flere aspekter i betragtning - ikke mindst hygiejne, miljø og omkostninger.

Lavtryksrensning med boostet vand har vist sig at være den mest effektive og bæredygtige måde at rengøre vanskelige overflader på sammenlignet med højtryksrensning.

Hele System Cleaners sortiment af rengøringsudstyr anvender lavtryksteknologi med boostet vand.

Betydelige fordele ved lavtryksrensning sammenlignet med højtryk:
 
  • Højere spul Indvirkning
  • Laveste temperaturfald
  • Mere effektiv fjernelse af restkoncentrationer
  • Minimering af kontaminering

Lavtryksrengøring med trykforøget vand giver en række fordele

Betydelig reduktion af rengøringstiden

Reduceret vand- og kemiforbrug

Mindre slid på procesudstyr og overflader

Forbedret arbejdsmiljø

Lave vedligeholdelses- og servicekrav

Bedre varme-
overførsel

Den perfekte kombination af den korrekte temperatur og rette mængde vand i samspil med kemi betyder, at vores løsninger er optimeret til rengøring i alle typer føde- og drikkevareproduktioner, hvor overflader er kontamineret med fedt, bakterier, gær, mikrober, kalk og andre aflejringer. På denne måde er alle overflader ikke kun visuelt rene, men også bakteriologisk rene.

Øget vandgennemstrømning

Test viser tydeligt, at næsten dobbelt så meget vand når objektet/overfladen med lavtryksrensning sammenlignet med højtryks (84% mere).

Mere vand på objektet/overfladen reducerer rengøringstiden betydeligt og fremskynder fjernelsen af rester. Effekten af den øgede strøm reducerer det samlede forbrug af vand.

Vandstråle anslagsområde

Vandstrålens slagområde er 39-62% større med lavtryksrensning sammenlignet med højt tryk (afhængigt af afstanden til overfladen).

Dette gør det muligt at rengøre et større område på kortere tid.

 

Reduktion i aerosoldannelsen

Der har været fokus på aerosoler i forbindelse med rengøring, da dette danner små dråber, der spredes i luften og let indåndes med risiko for at forårsage åndedrætsproblemer. Aerosoler kan også overføre forurenede partikler til allerede rensede overflader.

Ved lavtryksrensning er de dannede dråber større og når overfladen hurtigere og reducerer derved risikoen for spredning i luften. Test viser, at reduktionen er mindst 50%.

 

Vil du vide mere?

Lavtryksrensning med boostet vand har en bred vifte af fordele sammenlignet med højtryksrensning, og ikke kun dem, der er nævnt ovenfor.

Hvis du gerne vil have yderligere oplysninger om, hvad du kan få ud af at anvende denne teknologi i din mad- eller drikkevareproduktion, kan du tilmelde dig her og få adgang til at downloade en detaljeret hvidbog om emnet.

Få indsigt i vores teknologi

Undrer du dig nogensinde over, hvordan lavtryksrensning med boostet vand kan være mere effektiv end højtryksrensning? Få mere at vide ved at tilmelde dig her og få adgang til en detaljeret rapport, der beskriver fordelene ved vores teknologi.