Lavtryksrengøring med trykforøget vand

Et rengøringssystem er en langsigtet investering. Vælg et system, der vil fungere pålideligt i mange år
og undgå ekstra omkostninger og utidige problemer

Når du vælger en rengøringsløsning til din føde- eller drikkevareproduktion, er det vigtigt at tage flere aspekter i betragtning - ikke mindst hygiejne, miljø og omkostninger.

Lavtryksrengøring med trykforøget vand har vist sig at være den mest effektive og bæredygtige måde at rengøre vanskelige overflader på sammenlignet med højtryksrengøring.

Hele System Cleaners udvalg af rengøringsudstyr anvender lavtryksteknologi med trykforøget vand.

Betydelige fordele ved lavtryksrengøring sammenlignet med højtryk:
 
  • Højere spuleeffekt
  • Laveste temperaturfald
  • Mere effektiv fjernelse af produktrester
  • Minimering af kontaminering

Lavtryksrengøring med trykforøget vand giver en række fordele

Rengøringstid

Betydelig reduktion af rengøringstiden

Reduceret vand

Reduceret vand- og kemiforbrug

Mindre slid

Mindre slid på procesudstyr og overflader

Forbedret arbejdsmiljø

Forbedret arbejdsmiljø

Lav vedligeholdelse

Lave vedligeholdelses- og servicekrav

Varme
Bedre varme-
overførsel
Lavtryk
Højtryk

Den perfekte kombination af den korrekte temperatur og rette mængde vand i samspil med kemi betyder, at vores løsninger er optimeret til rengøring i alle typer føde- og drikkevareproduktioner, hvor overflader er kontamineret med fedt, bakterier, gær, mikrober, kalk og andre aflejringer. På denne måde er alle overflader ikke kun visuelt rene, men også bakteriologisk rene.

Øget vandstrøm

Tests viser tydeligt, at næsten dobbelt så meget vand når objektet/overfladen med lavtryksrengøring sammenlignet med højtryk (84% mere).

Mere vand på objektet/overfladen reducerer rengøringstiden betydeligt og fremskynder fjernelsen af rester. Effekten af den øgede strøm reducerer det samlede forbrug af vand.

Vandstrålens effektareal

Vandstrålens effektareal er 39-62% større med lavtryksrengøring sammenlignet med højtryk (afhængigt af afstanden til overfladen).

Dette gør det muligt at rengøre et større område på kortere tid.

 

Reduktion i aerosoldannelsen

Der har været fokus på aerosoler i forbindelse med rengøring, da dette danner små dråber, der spredes i luften og let indåndes med risiko for at forårsage åndedrætsproblemer. Aerosoler kan også overføre forurenede partikler til allerede rengjorte overflader.

Ved lavtryksrengøring er de dannede dråber større og når overfladen hurtigere og reducerer derved risikoen for spredning i luften. Test viser, at reduktionen er minimum 50%.