Lavtryksrengøring med trykforøget vand

Vælg den rigtige teknologi til at optimere din rengøringsproces
Forbedr fødevaresikkerhed, HACCP-overholdelse, produktionstid, driftsomkostninger og sikkerhed på arbejdspladsen ved at anvende lavtryksteknologi med trykforøget vand.

Rengøring og desinfektion i føde- og drikkevareindustrien er en af hjørnestenene i fremstillingen af et produkt, der er sikkert for forbrugeren at spise eller drikke.

Derfor investerer fødevarevirksomhederne tid og penge i at finde den optimale rengøringsløsning, som ikke blot forbedrer fødevaresikkerheden og hygiejnen, men som også er effektiv, bæredygtig og brugervenlig. 

Så det handler om at vælge en rengøringsløsning baseret på den rigtige teknologi. Mens lavtryksteknologi med trykforøget vand har været den fremherskende rengøringsteknologi i Europa i de seneste årtier, er den stadig relativt ukendt i USA, hvor højtryk er den mest anvendte teknologi.

Men hvorfor er det, at MINDRE tryk er MERE effektivt end et højere tryk? Læs videre for at få svaret.

MINDRE ER MERE

Undersøgelser viser, at lavtryk med trykforøget vand er den bedste teknologi til rengøring af overflader i føde- og drikkevareindustrien sammenlignet med højtryk. Dette er blot nogle af parametrene:

  • Højere spuleeffekt
  • Mere effektiv fjernelse af produktrester
  • Laveste temperaturfald
  • Reduceret risiko for krydskontaminering
  • Forbedret arbejdsmiljø
Lavtryk
Højtryk

Den perfekte kombination af den korrekte temperatur og rette mængde vand i samspil med kemi betyder, at vores løsninger er optimeret til rengøring i alle typer føde- og drikkevareproduktioner, hvor overflader er kontamineret med fedt, bakterier, gær, mikrober, kalk og andre aflejringer. På denne måde er alle overflader ikke kun visuelt rene, men også bakteriologisk rene.

Øget vandstrøm

Tests viser tydeligt, at næsten dobbelt så meget vand når objektet/overfladen med lavtryksrengøring sammenlignet med højtryk (84% mere).

Mere vand på objektet/overfladen reducerer rengøringstiden betydeligt og fremskynder fjernelsen af rester. Effekten af den øgede strøm reducerer det samlede forbrug af vand.

Reduktion i aerosoldannelsen

Der har været fokus på aerosoler i forbindelse med rengøring, da dette danner små dråber, der spredes i luften og let indåndes med risiko for at forårsage åndedrætsproblemer. Aerosoler kan også overføre forurenede partikler til allerede rengjorte overflader.

Ved lavtryksrengøring er de dannede dråber større og når overfladen hurtigere og reducerer derved risikoen for spredning i luften. Test viser, at reduktionen er minimum 50%.

 

Anvendelse af lavtryksteknologi med trykforøget vand til rengøring i din fødevareproduktion forbedrer en række nøgleparametre betydeligt

God produktionshygiejne og korrekt rengøring er afgørende, når du ønsker at fremstille kvalitetsprodukter med et højt niveau af fødevaresikkerhed og optimal holdbarhed.

Hvis du optimerer rengøringsprocessen ved at bruge den rigtige teknologi, vil det ikke kun have en positiv indvirkning på dine produkters kvalitet, men det vil også forbedre arbejdsmiljøet for rengøringspersonalet samt reducere rengøringstiden og vandforbruget.

Download vores teknologiguide nedenfor og få et mere detaljeret indblik i forskellene mellem lavtryks- og højtryksrengøring.

Vil du vide mere?

Når du tilmelder dig nedenfor, får du adgang til at downloade 'Cleaning in the Food and Beverage Industry - The advantages of low-pressure cleaning with boosted water.'. Den indeholder en detaljeret redegørelse for, hvorfor lavtryksteknologi er den bedste rengøringsteknologi sammenlignet med højtryk. E-guiden er baseret på videnskabelige tests udført af Sintef.

 
Samtykke*