Til- eller afgangsventiler er lukkede

LØSNINGSFORSLAG

Åbn ventilerne.