Forkert indstilling af doseringsventilen

LØSNINGSFORSLAG

Juster kemidoseringsprocenten som beskrevet i afsnittet om justering.