Der anvendes ikke-original skylledyse med for stort vandforbrug

AFHJÆLPE

Udskift med original skylledyse - se tekniske specifikationer for model.