Der er for mange brugere på samme Kemi pumpestation

AFHJÆLPE

Tjek antallet af personer, der bruger skummet afgang på samme tid. Kontroller det maksimale antal brugere i manualen til Kemi pumpestation.