Funktionsvælgeren er ikke slået til "skum" eller "desinfektion"

LØSNINGSFORSLAG

Drej til "skum" position.