Pumpen venter på, at niveaukontakten i blandetanken, driftslampen blinker. Trykregulator giver utilstrækkeligt tryk

AFHJÆLPE

Juster vandtrykket. Kontroller, om vandforsyningen er tilstrækkelig.