Funktionsvælgerkontakten er ikke vendt til "skum"

AFHJÆLPE

Drej til "skum" position.