afgang slangen er beskadiget

AFHJÆLPE

Kontroller slangen for skader. Udskift om nødvendigt slangen.