Ventil i tilgang Eller afgang Lukket

AFHJÆLPE

Åbne ventiler.