Kemi begrænseren ikke svarer til den valgte vaskemiddeltype.

AFHJÆLPE

Ændre Kemi begrænseren for at opnå den korrekte dosingprocent.