Fejl på flow-switch

AFHJÆLPE

Rengør eller udskift flowkontakten, men årsagen til defekten skal kontrolleres af en fagmand.