Skumdysen er beskadiget

AFHJÆLPE

Kontroller skumdysen for skader. Kig ind for at se, om pre-foam pin er på plads. Kontroller kanterne af messing/SS-dysen.

Sæt skumdysen om nødvendigt på plads.