Funktionsvælgeren er ikke indstillet til "skum" eller "desinfektion"

LØSNINGSFORSLAG

Drej til den ønskede funktion.