Ingen trykluft til systemet

AFHJÆLPE

Tænd for lufttilførslen til systemet.