Ingen trykluft til systemet

LØSNINGSFORSLAG

Åbn for lufttilførslen til systemet.