Niveausensoren virker ikke

og driftslyset blinker

AFHJÆLPE

Rengør sensoren. Rester på sensoren kan få den til at sidde fast eller forstyrre elektrien. Udskift om nødvendigt.