Flow-switch registrerer ikke, at der ikke bruges vand

AFHJÆLPE

Rengør eller udskift flow-switch