Utilstrækkelig vandgennemstrømning til systemet

AFHJÆLPE

Tjek vandstrømmen til systemet