Fejlfinding

Naviger i afsnittet fejlfinding ved at følge nedenstående trin:

Trin 1: Klik på den rengøringsenhed, du oplever problemer med
Trin 2: Vælg det problem, du oplever, i rullemenuen til højre
Trin 3: En liste over solutions til dit problem vil blive vist. Gennemgå den foreslåede solutions for at se, om du kan identificere og afhjælpe de problemer, du måtte have.