Fejlfinding

Naviger i fejlfindingsafsnittet ved at følge nedenstående trin:

Trin 1: Klik på den rengøringsenhed, du oplever problemer med
Trin 2: Vælg det problem, du oplever, i rullemenuen til højre
Trin 3: En liste over løsninger på dit problem vil blive vist. Gennemgå de foreslåede løsninger for at se, om du kan identificere og afhjælpe de problemer, du måtte have.