Sikkerhed

System Cleaners lavtrykssystemer må kun anvendes sammen med sæber og kemikalier, der er godkendt til rengøring inden for fødevare- og transportsektoren.

 

Sæber og kemikalier, der er klassificeret som stærkt ætsende, giftige, eller som udgør en sundhedsrisiko for mennesker eller dyr, må ikke anvendes.

Systemet må ikke anvendes sammen med opløsningsmidler eller flygtige væsker, der udgør en sundhedsrisiko eller er brandfarlige.

I tilfælde af, at systemet anvendes sammen med ikke-godkendte sæber, kemikalier eller opløsningsmidler, fraskriver System Cleaners A/S sig ethvert ansvar.

Hvis du er i tvivl, skal du kontakte din kemileverandør og læse leverandørmanualen.

I tilfælde af at du bruger systemet med kemikalier, der kræver obligatorisk mærkning, eller hvis vandtemperaturen overstiger 50 °C, skal der anvendes en lavtrykspistol med en automatisk lukkeanordning.

I tilfælde af at du bruger systemet uden en pistol med en automatisk lukkeanordning sammen med kemikalier, der kræver obligatorisk mærkning, eller vand med en temperatur, der overstiger 50 °C, fraskriver System Cleaners A/S sig ethvert ansvar.