Vandfilter

Det installerede vandfilter ved vandtilgang placeret foran på enheden skal rengøres regelmæssigt

Det installerede vandfilter ved vandtilgangen foran på enheden skal rengøres regelmæssigt, og især efter rørarbejde på vandforsyningssystemet i virksomheden

 

Hvis systemet bruges med et delvist blokeret filter, vil pumpen blive beskadiget. Det anbefales at kontrollere filteret mindst en gang om året og udskifte det efter behov. 

Ved rengøring af filteret skal kugleventilen, der er installeret foran det, være lukket, og vandtrykket skal afskæres systemet ved at åbne en af hanerne. Herefter kan filteret skilles ad og rengøres.

Sådan rengøres vandtilgangsfilter

Nødvendigt værktøj:

13 mm skruenøgle

Sådan rengøres filter

Nødvendigt værktøj:

Rørnøgle eller polygrip tænger