Markus, Polar Seafood

Rolls Royce supertrawleren "Markus" har en System Cleaners rengøringsløsning

Fangst og forarbejdning af 9000 tons rejer og 3000 tons makrel om året kræver en høj grad af automatisering på hele fartøjet. Freire Shipyard har færdiggjort konstruktionen af "Markus", den første af to imponerende og højt automatiserede supertrawlere til Polar Seafood og Qajaq Trawl.

Rolls Royce Marine har designet "Markus", og den er bygget til at modstå isen og kulden i det arktiske farvand. Den har et innovativt fremdriftssystem, og processerne om bord er højt automatiserede. Automatiseringen af "Markus" omfatter "first level"-løsninger, oplyser Guillermo Freire, ejer af Freire Shipyard. Målet var at reducere driftsomkostningerne og forbedre processerne. Automatiseringen er ikke begrænset til forarbejdning af fangsten, men også driften af skibet, maskinrummet og resten af skibstjenesterne er automatiserede, hvilket gør "Markus" til et meget effektivt og omkostningsbesparende fartøj.

Som den foretrukne leverandør af rengøringløsninger for Polar Seafood-trawlere har System Cleaners også leveret rengøringsudstyret om bord på "Markus".

Løsningen består af et relæstyret RBS 25-10 boostersystem, ni elektropolerede S2 satellitter og ni slangeruller med slanger. Boosterstationen trykforøger vand op til 25 bar og forsyner S2 satellitterne, der er placeret på strategiske steder på trawleren. Boostersystemet beskyttes fra de barske forhold i produktionsområdet ved at være placeret i et separat teknikrum.

S2 satellitterne har to separate udgange, en til skum og en til desinfektionsmiddel. Adskillelsen gør det umuligt at blande produkterne, hvilket gør rengøringen enklere. Alle vitale dele af satellitterne er elektropolerede for at forhindre korrosion udløst af den salte havluft.

Rengøringsløsningen anvender lavtryksteknologi med boostet vand. Sammenlignet med højtryksløsninger producerer denne teknologi betydeligt færre aerosoler på grund af vandstrålens indvirkning på overfladerne. Dette forbedrer arbejdsmiljøet for personalet, og det er en enorm fordel, når der arbejdes i et lukket og begrænset rum under dæk på en trawler. Færre aerosoler reducerer også risikoen for at rekontaminere det omgivende miljø med mikroorganismer, der transporteres i aerosolerne.

 

Yderligere fordele ved lavtrykrengøring med trykforøget vand er:

  • Reduceret rengøringstid på grund af større og mere effektiv vandstråle

  • Reduceret vand- og kemiforbrug

  • Mindre slid på procesudstyr og berørte overflader sammenlignet med rengøring med højtryk

  • Lave vedligeholdelses- og servicekrav

  • Bedre varmeoverførsel = mere effektiv spuleeffekt


Installationen af rengøringsløsning om bord på Markus er resultatet af et samarbejde mellem Polar Seafood, Freire Shipyard og System Cleaners .

Relaterede artikler