Luftkontrolventil

Fjern kondenseret vand ved enten at slukke for trykluften eller ved at dreje på knappen for manuel tømning

Hvis niveauet af kondensvand er højt, skal kontraventiler for luft kontrolleres.